Telefon:0 538 283 29 50


E-Posta:gok-suaritma@hotmail.com


Harita:Yerimizi Görün

OZMOS

 

Reverse Osmosis su arıtma sistemi, suda çözünür halde bulunan, sudan daha büyük moleküllü maddeleri reddeder. Bu yöntemle su, %99'a varan oranlarda saflaştırılır.

Reverse Osmosis Sistem Nasıl Çalışır

Reverse osmosis su arıtma sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan safsızlıkları tutar. Reverse osmosis işlemini tanımlamadan önce osmos olayını anlamak gereklidir. Farklı miktarda çözünmüş maddeler içeren iki farklı konsantrasyondaki çözelti, yarı geçirgen bir membranla ayrıldığı zaman osmos olayı gerçekleşir. Bazı maddeler membran arasından geçerken bazıları reddedilir. Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin ozmotik basıncı, seyreltik bölgeden konsantre bölgeye suyu geçirerek suyun seyrelmesine neden olur. Membranın iki tarafında çözeltilerin konsantrasyonu eşit olunca geçiş durur.

Reverse Osmosis Süzme Kapasitesi
Katyon İsim Ret Oranı
%
Anyon İsim Ret Oranı
%
Sodyum 94-96 Klorit 94-96
Kalsiyum 96-98 Bikarbonat 96-98
Magnezyum 96-98 Sülfit 96-98
Potasyum 94-96 Nitrat 94-96
Demir 98-99 Florid 98-99
Mangan 98-99 Silikat 98-99
Alüminyum 99 Fosfat 99
Amonyak 88-95 Bromid 88-95
Bakır 96-99 Borat 96-99
Nikel 97-99 Kromat 97-99
Stronsiyum 96-99 Siyanid 96-99
Kalsiyum/Magnezyum 96-99 Thiosülfat 96-99
Kadminyum 95-98 Ferrosiyanid 95-98
Gümüş 94-96    

Reverse osmosis işleminde ise konsantre bölgeye basınç uygulanarak osmoz işlemi tersine çevrilir. Yeterli basınç altında su konsantre bölgeden seyreltik bölgeye yarı geçirgen membran arasından geçer.

Reverse osmosis sistemlerle katyon ve anyon gibi iyonik yapılı ve boyutları 0.0001-0.001 µm olan suda çözünür halde bulunan maddeleri gidermek mümkündür.

Reverse osmosis filtrasyon kapasitesi, membran özelliğine, besleme suyu sıcaklığına, işletme basıncına, bertaraf edilecek çözünmüş maddeye ve sistemin konfigürasyonuna bağlı olarak değişmektedir.

Suyunuzun özelliklerine ve ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye en uygun çözüm önerilerimizi öğrenmek için 0216 540 81 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

Terz Ozmoz Şema

Reverse Osmosis Membranı

ters ozmoz membranı

Reverse Osmosis Ekipman ve Sarf Malzemeleri:

Membran | Antiskalant

YUMUŞATMA

 

Su yumuşatma denilen işlem; su yumuşatma cihazları marifeti ile cihazları saf suyun ihtiva ettiği magnezyum ve kalsiyum gibi elementleri ayrıştırmak ile yükümlüdür. Söz konusu işlem su yumuşatma cihazlarında; iyon değişim mantığı ile görev ifa eden katyonik reçine tarafından gerçekleştirilir. Reçinenin üstlenmiş olduğu görev tam olarak; sudaki magnezyum ve kalsiyum iyonlarını tutup, yerine sodyum iyonlarını suya dahil eder. Reçinenin bir diğer görevi de; litredeki bir mili gramdan fazla ölçekte olan manganez ve demir iyonlarının geçişine izin vermemektir. Manganez ve demir oranı demin bahsettiğimiz orandan yüksek olan sular; muhakkak bir ön artıma sistemine tabi tutulmalıdır. Uzun süre görev yapan reçine “doyma” olarak adlandırılmış duruma gelir. Dolayısı ile reçinede sodyum iyonu kalmaz. Bu durumda reçine; tuzlu su kullanımı ile tekrar sodyum barındırır hale getirilir.


Yumuşatılmamış ( Sert ) Su Kullanılması Durumunda Hangi Problemler Baş Gösterir?
İki hidrojen ve bir oksijenin dizilimi ile meydana gelen su; içinde bulunan magnezyum, manganez, demir ve kalsiyumdan arıtılmaz ise, kullanıldığı mecralara büyük zararlar verebilir. Sanayide ve evlerde kullandığımız suyun yumuşatılmadığı taktirde verebileceği zararları dilerseniz birlikte inceleyelim.

İmalat Yapan Atölye ve Fabrikalarda Sert Su Kullanılması Ne Gibi Problemlere Neden Olur?
Yumuşatılma işlemine tabi tutulmayan su; özellikle sanayi ve endüstri alanında tamir olması zor problemlere neden olur. Yumuşatılmamış su nedeni ile sanayi kazanlarında kireç tabakaları oluşur ve bu tabakalar hem ısı kaybına sebebiyet verir, hem de ısıtma için kullanılan elektrik sarfiyatını arttırır.
Herhangi bir ürünün imalatında kullanılan yumuşatılma işlemine tabi tutulmamış su ise, imal edilmek istenen prosesteki kaliteyi düşürür ve imalat esnasında gerekli olan kimyasal madde tüketimini arttırır.

Evlerimizde Sert Su Kullanılması Ne Gibi Problemlere Neden Olur?
Yumuşatma işlemine tabi tutulmamış sert su, evlerimizde de adeta baş belasıdır. Zira sert sularla temizlenmeye çalışılan kıyafetler bir müddet sonra sertleşir ve renklerinin canlılığını kaybeder. Temizlikte kullanılan kimyasal maddelerin ve sabunun tam anlamı ile görev yapmasına müsaade etmez.
Çalışmalarında suya ihtiyaç duyan; kombi, çamaşır makinası, bulaşık makinası, su ısıtıcısı, çay makinası gibi elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyalarda yumuşatılmamış su kullanımı durumunda belli başlı arızaları gösterirler. Sert su ısıtıldığında içinde bulunan magnezyum ve kalsiyum karbonat suyu terk ederek bu cihazların rezistans bölümüne yapışırlar. Bu durumda aynı ısıtma işlemi, bir müddet sonra daha fazla enerji sarfiyatı ile gerçekleştirilir. Yumuşatılmamış su, üzerinden geçtiği her türlü alanı zaman içinde tahrip eder.
Görüldüğü üzere sert suyun yumuşatılma işlemine tabi tutulmaması durumunda birçok olumsuz durum meydana gelerek; hem ülke ekonomisinde, hem de bireysel ekonomimizde ciddi hasarlar oluşur. Bu nedenle küçük bir yatırım gerçekleştirerek su yumuşatma ünitelerine sahip olmamız elzemdir.

 Kullanma ve İçme Suları Standartları
  Birim Normal Limit Aşırı Limit
TDS mg/lt 500 1500
Ph 0-14 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2
Sülfat mg/lt SO4 200 400
Klorür mg/lt Cl 200 600
Kalsiyum mg/lt Ca 75 200
Toplam Sertlik ppm CaCO3 300 500
Magnezyum mg/lt Mg 50 150
Bakır mg/lt Cu 0.05 1.5
Demir mg/lt Fe 0.1 1.0
Manganez mg/lt Mn 0.05 0.5
Cıva mg/lt Hg 0 0.001
Çinko mg/lt Zn 5.0 15.0
Kurşun mg/lt Pb 0 0.05
Amonyak mg/lt NH3 0 0
Nitrat mg/lt NO3 0 45
Nitrit mg/lt NO2 0 0
Deterjan mg/lt 0.2 1.0
Yağ mg/lt 0.01 0.3
Fenoller   0.000 0.002
Toplam Bakteri Adet/ml 0 0


 

ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER

Endüstriyel Sistemler

   1. Su arıtma sistemi satın alırken, işletmenize sağlayacağı fayda bir uzman tarafından net olarak ortaya konmalıdır.
   2. Suyunuzdaki temel sorunlar ancak analiz ve yorumlama yeteneğine ve tecrübesine sahip bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve çözümler getirilmelidir.
      3.  Hangi kapasitede ve hangi tip su arıtma sistemini almanız gerektiği, bunun yanı sıra sistemde olması gereken yan ekipmanlar, ön arıtmalar, filtrasyon kaliteleri, arıtma verimliliği, sistemle adaptasyon ve otomasyon konuları özellikle bilinçli bir ekip tarafından önceden tasarlanmalıdır.
      4. Taahhütlerin ifa edilmesi ve Garanti şartlarına ve hükümlerine uyulması
      5. 7 gün /24 saat teknik servis desteği

KEŞİF

Su arıtma ünitesi ihtiyacı olan tesislerde, doğru ve uygun bir proje çalışması yapılabilmesi için, Kapasite tayini ( Günlük, saatlik su tüketimleri, işletme bilgileri, ham su analiz değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hizmet firmamız uzman mühendisleri tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

ANALİZ

Su karakteristiğinin bölgelere göre değişken bir yapıda olmasından dolayı, doğru bir projelendirme yapılabilmesi için, detaylı bir su analizi gerekmektedir. Firmamız bu konuda da sizlere yardımcı olacaktır.

PROJELENDİRME

Keşif ve analiz sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, tesis için en uygun kapasitede ve yüksek performansta çalışacak, işlevine uygun sistem projelendirilmesi firmamız uzman ve deneyimli mühendisleri tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

MONTAJ

Firmamız tarafından projelendirme ve satışı yapılan su arıtma sistemlerin, işletmenin yapısı ve kullanımına uygun olacak bir şekilde montajının yapılması ve sistemlerin çalışır vaziyette tesliminin yapılması işlemi, firmamız teknik servisi tarafından yapılmaktadır.

TEKNİK SERVİS

Firmamız tarafından projelendirme ve satışı yapılan sistemlerin; yerinde montajının yapılır. 

TANDEM

 

Tandem Yumuşatma Üniteleri

TAF Yumuşatma Üniteleri, suda sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarının katyonik tip reçine ile sudan uzaklaştırılması için kullanılan ünitelerdir. Sert su ile temas eden reçine, gün içerisinde doygunluğa ulaştığında rejenerasyon işlemi başlatılır.
Bu ünite iki tank ve iki valften oluşmaktadır. Debi kontrollü mikroprosesörlü valfler ile      rejenerasyon başlatılmaktadır. Reçine tanklarından biri serviste iken, diğer tank rejenerasyon işlemini yapmakta veya rejenerasyon işlemini tamamlayıp servise geçmek için beklemektedir.
Tandem Su Yumuşatma Sistemleri, çalışma prensibi olarak iyon değiştirme yöntemi ile suda yoğun şekilde bulunan Ca+2 ve  Mg+2  iyonlarının katyonik bazlı Na+ iyonları ile yer değiştirmesi ile sudan uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır.

İç mukavemeti yüksek, korozif etkenlere dayanıklı yüksek kaliteli fiberglas tanklara sahip yumuşatma ünitelerimizde, mineral yatak malzemesi olarak geniş  yüzey alanına sahip , uzun süreli yıkama periyotlarına dayanıklı iyon değiştirme reçinesi  kullanılmaktadır.

Debi kontrollü otomasyon sistemine sahip valflerin kullanıldığı arıtma ünitelerimizde, mineral doygunluğa ulaştığı anda, herhangi bir manuel  kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymayan, otomatik olarak ters yıkama özelliği sayesinde tuz ile yıkama işlemini gerçekleştirir. Rejenerasyon sonunda sistem kendini tekrar devreye alır. Kurulum maliyetinin dışında belirli periyotlarda, tuz kabına tuz ilavesinin dışında herhangi bir işletim masrafı bulunmamaktadır.

Yumuşatma Ünitesini Oluşturan Ekipmanlar
    Quartz Alt Yatak + Katyonik Reçine
    Reçine Tankı
    Otomatik Ters Yıkama Valfi
    Tuz Tankı
    Tuzlu Su Emiş Çubuğu
Uygulamalar
    İçme ve Kullanma Suyu Eldesi (Ev, Site, Otel, Restoran, Belde ve Belediyeler v.b.)
    Proses Suyu Eldesi (Kazan Besi suyu, Soğutma Kulesi, Proses Suyu v.b.)
    Reverse Osmosis Sistemi Ön Arıtma
 

Sertifikalarımız

 

  

Hızlı Erişim

Ofis Tel: 0 242 743 24 86 - 0 538 283 29 50
Ofis Fax: 0 242 743 24 86 - 0 507 760 67 44
Ofis Adres: Y. Pazarcı Mah. Remzi Güven Cad. 4081 Sok. No:65/1 C Manavgat
Şube Tel: 0 542 302 66 79
Şube Adres:Emek Mah. 3085 Sok. No:8 Üniversite Arkası Manavgat